Proefles

Als je erover denkt om karate en/of Juijitsu te gaan beoefenen dan ben je van harte welkom voor het bijwonen van een proefles.

Na deelname van een gratis proefles kun je beslissen of je lid wordt van Tadashii-do. Je dient hiervoor een aanmeldingsformulier in te vullen en op de eerst volgende les ondertekent te overhandigen aan de leraar.

 

Contributie

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,00. Na betaling van het inschrijfgeld ben je officieel lid van Tadashii-do.

De contributie dient per kwartaal overgemaakt te worden op Postbanknummer NL 37 INGB 0000312664 t.n.v. Tadashii-do.

Ook bestaat de mogelijkheid de contributie per heel jaar te betalen.

 

Contributie 2018

Karate per kwartaal                                             2 x per week trainen

5 t/m 11 jaar

€ 70,00

12 t/m 14 jaar

€ 75,00

Vanaf 15 jaar

€ 80,00

Inschrijfgeld

€ 10,00

Deelname aan het examen

€ 18,00

Jiu-Jitsu per kwartaal                                          1 x per week trainen

Jeugd t/m 11 jaar

€ 45,00

Vanaf 11 jaar

€ 52,50

Inschrijfgeld

€ 10,00

Deelname aan het examen

€ 18,00

Combinatie Karate/Jiu-Jitsu per kwartaal

Korting op Jiu-Jitsu

– € 20,00 korting op het totaalbedrag

Betaaldata per kwartaal zijn: één week voor 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Betaaldatum per heel jaar: week 51 voorafgaande aan het nieuwe jaar. Bij het voldoen van een heel jaar contributie wordt 10% korting verstrekt.

 

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap wordt per email aan het secretariaat gemeld via het opzegformulier.

Het opzeggingsformulier is pas geldig waneer per email een ontvangstbevestiging door het secretariaat van Tadashii-do is afgegeven. Opezegging per sms/app wordt niet geaccepteerd.

Er geldt een opzeggingstermijn van één kwartaal. Dit kwartaal gaat in op het eerstvolgende kalenderkwartaal na opzegging.

 

Overige informatie

Tijdens ziekte en vakanties dient de contributie doorbetaald te worden. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in overleg met het secretariaat.

Adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeven aan het secretariaat.